SYMPTOMKONTROLL

SYMPTOMKONTROLL

SYMPTOM definisjon; er en subjektiv opplevelse av at det er en endring i helsetilstanden, noe er unormalt med en selv. Dette er noe en opplever selv og kan ikke påvises eller måles av andre.

Subjektivt betyr at det er persons perspektiv eller mening, noe en selv føler i forbindelse med symptom og sykdomsfølelse. Dette er i motsetning funn og tegn som andre kan gjøre som er objektive (faktabaserte).

Begrepet psykisk vs. fysisk vil gjerne dukke opp i denne sammenheng, hvor noen tenker seg at en del symptomer bare psykisk og subjektive og ikke kan forklares fysisk. Dette er en misforståelse som har med at noen har skilt kropp og psyke (sjel). Både det psykiske og fysiske har en fysisk forklaring.

Problemet er når ett symptom ikke kan forklares ved funn av en sykdom eller det foreligger skade som kan gi forklaring.

Ofte vil en oppleve at en har ett symptom, f.eks. smerte eller angst som en ikke føler en har noe kontroll på. Det å ikke ha kontroll på noe forverrer ofte helseproblemet med tanker om at en aldri vil bli bra. Livssituasjonen kan bli uutholdelig. Verre er det at en ikke får noe forklaring eller ikke helt kan akseptere den forklaring en får for sine symptomer.

ANGST:

Ved angst (generalisert angstlidelse) som vedvarer blir en ofte engstelig for at det er farlig å gå med angsten over tid (når en kjenner rask hjerterytme til stadighet blir en redd hjertet ikke skal tåle dette).

Noen gjør seg tanker om en vil miste kontrollen og bli «gal».

Under angstanfall kan en føle at en ikke får nok luft og en vil puste og pese for å få seg mer luft. Dette vil føre til en del symptomer (svimmelhet, følelse av uvirkelighet, prikking i huden), som igjen kan tolkes som om kroppen får for lite luft.

Symptomer ved angst (hentet fra diagnostiske kriterier for angst i diagnosesystemet ICD-10) er bl.a. hjertebank, skjelving, munntørrhet, kvalme, pustebesvær og kvelningsfornemmelse, brystsmerter og magesmerter, løs mage, svimmelhetsfølelse, uvirkelighetsfølelse, frykt for å miste kontrollen og bli «gal», frykt for å dø, hetetokter og kaldsvette, nummenhet (ofte i fingre og rundt munn) eller kribling, muskelspenninger eller smerter, rastløshet, oppkavet, klump i halsen, konsentrasjonsvansker og irritabilitet, søvnvansker mm.

Dette er ett kaos av symptomer som er vanskelig å leve med.

KRONISKE SMERTER:

Svært ofte finner en ikke en god forklaring på smerte som vedvarer over tid. Det kan ha startet med en skade, men skaden kan være tilhelet for lenge siden. Det kan oppstå i en tid av livet der en er stresset og har store belastninger, f.eks skulder- og nakkesmerter. Ofte fører det til at en blir hemmet fra å være fysisk aktiv, noe som ofte kunne ha hatt lindrende effekt. Mange kan få smerter med lokalisasjon flere steder i kroppen. Ofte er smertene sterkest på ett lokalisert sted, men kan alternere (flytte seg fra sted til sted). Smertene kan variere i intensitet, men blir aldri helt borte. Medikamenter kan dempe smertene, men de forsvinner ikke. Ofte vanskelig å få god smertestilling. Både angst og depresjon kan følge når en ikke opplever at en kan få fri fra smertene og har ingen kontroll med dem.

Se mer om smerte i min artikkel om smerte.

Det finnes mange andre symptomer hvor årsak er vanskelig å finne, men smerte og angst er vanligst og for mange svært hemmende på livsutfoldelse

SYMPTOMKONTROLL;

Finnes det en snarvei til symptomfrihet? Det vil til en viss avhenge av hvor lenge symptomene har vært der.

Det at du kan oppleve at du på en måte kan regulere symptomene til en viss grad og noen ganger opplever at de kanskje blir borte helt en kortere eller lengre tid, vil normalt gi en følelse av kontroll. Du vet det er mulig å oppnå kontroll.

TILTAK:

Hypnose kan for mange være en måte å oppleve rask kontroll med plagsomme symptomer. Hypnose er et ufarlig og bivirkningsfritt tiltak. Ikke alle kan ha nytte av det. Det finner en fort ut av.

Det er ikke ett behandlingstiltak som kan nyttes alene om en skal oppnå varig effekt. Da må nok tillegg av det som kalles kognitiv atferdsterapi teknikker brukes.

Som nevnt kan hypnose brukes for å erfare at symptomer kan mulig kontrolleres ved at en selv lærer seg teknikken.

Ønsker du prøve dette så ta kontakt.

Del denne siden