BADING KALDT VANN

Bading i fjellvann. Vær obs. på at is som flyter i vannet har skarpe kanter i vannflaten og en kan skjære seg opp på dem

Bading i fjellvann. Vær obs. på at is som flyter i vannet har skarpe kanter i vannflaten og en kan skjære seg opp på dem

BADING i KALDT VANN – ISBADING

SUNT eller FARLIG

Bading i kaldt vann og isbading hevdes av de som holder på med det å være sunt. Noen mener det er en måte å få bedre kontroll på kropp og psyke da det kreves viljestyrke for å gjøre dette. Det er ikke noe virkelig store studier som støtter at bading i kaldt vann gir noe store helsegevinster. Mindre og usikre studier antyder noe helsegevinst. Noen mener det bidrar til velvære.

I en artikkel i Time Magazine  26.02.18 uttalte en isbader/svømmer som deltar i konkurransesvømming i isvann; «It is beautiful, but deadly. It is hard and debilitating, but invigorating. You feel alive. Everything feels great. You feel healthy. (Det er vakkert, men dødelig. Det er tøft og utmattende, men oppfriskende /styrkende. Du føler at du lever. Alt føles godt. Du føler deg frisk).

HVA SOM SKJER NÅR KROPPEN UTSETTES FOR KULDE;

Å utsette seg for kaldt vann kan være en "sjokkbehandling" på kroppen og setter i gang kraftige reaksjoner i kroppen, litt avhengig av hvor kaldt det er. Kroppen nedkjøles raskt og reaksjoner som oppstår er at blodkarene i huden trekker seg sammen og det frigjøres en rekke kjemiske stoffer i kroppen som endorfiner og adrenalin. Reaksjonen er litt avhengig av hvor kaldt vannet er og hvor tilvendt du er til å bade i kaldt vann. Blodtrykket og puls kan stige. Hyperventilering (rask pusting) oppstår fra vanlige 7 liter/minutt til gjennomsnitt 35 liter/minutt (i dansk studie på personer med ulik tilvenning til kalde bad) og til maksimalt 200 liter/minutt. Det kan oppstå fall i blodtilstrømningen til hjernen på opptil 50%. Dette kan selvsagt føre til at noen blir svimmel og kan besvime (i danske studie besvimte 2 personer av 16). Dette skjer i løpet av det første minuttet.

Hypothermia (nedkjøling av kroppen) kan oppstå etter 15 – 30 minutter i kaldt vann. Tap av bevissthet, desorientering og redusert muskelfunksjon kan skje før det. Vann har høy varmekapasitet i forhold til luft, dvs. tap av varme fra kroppen er mye høyere i vann enn i luft.

Det kan i kaldt vær med vind føles verre å komme opp på land igjen, men det skyldes at fordamping av vann fra hud og i klær også tar varme fra kroppen.

I hypothalamus i hjernen er senteret som regulerer fordeling av blodet i kroppen når temperaturen går ned. Blodkarene i huden trekker seg sammen og blodet fordeles til indre organer for å opprettholde kjernetemperaturen. Hos en person på 70 kg kan reduksjonen i hudens blodgjennomstrømning være fra 7 liter (7000 milliliter) i minuttet ned til 50 milliliter i minuttet. Det er armer og bein som kjøles først ned. Derfor er det gjerne der en fryser mest når en tar kalde bad. Holder en seg lenge i vann kan en til og med oppleve vissenhet i fingre og tær som vedvarer en tid etter en kommer opp av vannet. Husk at det er viktig å tørke seg raskt å ha på tørre klær etter bad for at det ikke skal bli frostskade.  

Eksponering for kulden i vannet fører til at tempoet på de fleste prosesser i kroppen inkludert forbruk av næringsstoffer og oksygen går ned

I Storbritannia er det antatt 400 – 1000 dødsfall hvert år blant personer mens de svømmer i kaldt vann. Dødsårsaken skyldes hjerteinfarkt eller hjerneslag pga. plutselig blodpropp eller alvorlig hjerteflimmer

STUDIER på effekt av kalde bad;

Et lite studie fra 2011 viste at når rugbyspillere kjølte seg ned i kaldt vann i 5 minutter etter en kamp, rapporterte de mindre slitenhet (fatigue) og hadde raskere restitusjon enn de som ikke gjorde dette.

Studie fra 2008 indikerer at kalde dusjer kan lette depresjons symptomer og smerter, sannsynlig ved å øke nivåene av stemningsregulerende og smertelindrende kjemiske stoffer (bl. a endorfiner) i blodet og hjernen. I TV-program fra Storbritannia om medikamentfri behandling som ble sendt på NRK i september 2018 var det gjort forsøk med svømmeturer i kaldt vann som alternativ til antidepressiv medisin hos en yngre pasient.

I feb-2018 kasusrapport BMJ om ung mann med kronisk nervesmerter ble kvitt smerter etter minuttlangt bad i 51 grader F (dvs. ca. 10 grader C). Det ble rapportert at smertene forsvant umiddelbart og kom ikke tilbake. Forskere mener at sjokket på kroppen av det kalde vannet på en måte avbrøt smertemønsteret i pasientens kropp. Der er ikke større studier på kalde bad og smerter.

Det finnes ingen store langtidsstudier som viser om det helseeffekter av regelmessig bading i kaldt vann. Det er en velvære ved badingen som anføres av mange som holder på med dette jevnlig. Noen mener de blir mindre plaget med luftveisinfeksjoner. Det er usikkert om det kan skyldes at det er de friske som isbader og det er årsaken til at det rapporteres mindre med  luftveisinfeksjoner.

HVITT og BRUNT FETT

Det finnes 2 typer fett i kroppen. Hvitt fett som er det vanlige depotfettlageret og som bidrar til isolasjon mot kulde hos voksne. Brunt fett finnes mye av hos småbarn og dette er med på såkalt termoregulering, dvs å regulere temperaturen i kroppen ved at det forbrenner det hvite fettet (fettforbrenning)for holde temperaturen oppe. Det brune fettet forsvinner hos voksne nesten helt, men kan finnes i nakke og øvre ryggregion og antas å bidra til å gi varme til luften en puster inn. Det er imidlertid tegn på at denne type fett, som er gunstig for kroppen og bidrar til fettforbrenning, kan øke hvis en regelmessig utsetter seg for nedkjøling. Det holder sannsynlig med å utsette seg for temperaturer under 15 grader, altså ikke nødvendigvis isbading. Noen god slankemetode er det nok ikke å utsette seg for kulde for å øke brunt fett. Det vil bli for de fleste for krevende.

TRENINGSEFFEKT; Der er en treningseffekt på kroppen hvis en gradvis tilnærmer seg kaldere og kaldere vann ved å bade gjennom hele året. En kan også bruke kald dusj i 1-2 minutter for å venne seg badingen i kaldt vann

SIKKERHET ved bading hele året: Tilvenning. Bad aldri alene. Du bør unngå isbading ved hjertesykdom.

HVORDAN FÅ DET TIL; Prøv å være avslappet når går ut i vannet. Ikke hopp første gang ut i et område hvor du ikke når bunnen. Ikke tenk på kulden. Legg eventuelt på svøm med rolig svømmetak. Når du kommer på land bør du få av deg våte klær (badedrakt) og tørke deg raskt. Våte klær og kropp stjeler raskt varme fra kroppen. Er det svært kaldt i vannet (ned mot 0) og i luften vil du ikke unngå at sirkulasjonen blir nedsatt i hender og føtter og det blir smertefullt når sirkulasjonen kommer tilbake. Dette kan være ubehagelig og kan vare 10 - 20 minutter avhengig av hvor raskt du kommer i varme. Ikke vær alene når du bader.

KONKLUSJON:

Bading i kaldt vann regelmessig kan oppleves å gi psykisk og fysisk velvære. Dette kan kobles til at de frigjøres endorfiner i kroppen, og disse kan gi en følelse av velvære. Det gir mulig sannsynlig raskere restitusjon etter hard fysisk aktivitet. Helsemessig effekt for øvrig ikke klarlagt. Kan representere en risiko hvis ikke tilvenning og ved hjertesykdom. Bad aldri alene.

Del denne siden