PROTEIN og TRENINGINTRODUKSJON:


Her får du vite alt du trenger å vite om proteiner og trening. Her vil være råd om hva du skal ta og når du skal ta protein i forhold til trening.

Anbefalingene som kommer er basert på studier, men ikke alltid kommer studiene ut med samme resultater. Undersøkelser er gjort på små grupper og ofte med ulike utgangspunkt vedrørende treningsmengde.

Det er en del generaliseringer, men prøver å få med det som det er størst enighet om.

Har du lite tid kan du lese konklusjonen  nederst i artikkel i første omgang, men skal du forstå bedre hva som skjer i kroppen og hva som virker bør du lese det meste. 

Jeg prøver å skrive det slik at det skal være tilgjengelig for alle uten spesiell forkunnskap.

Det skal være nyttig i de flestes treningshverdag.

Her ser du andre tilskudd enn myse protein, spesielt er BCAA (branched chain amino syrer) populært. Ved inntak av fullverdig protein , som f. eks myse vil behovet for BCAA ikke være der.

PROTEINBEHOV

Proteiner anbefales å utgjøre 10 - 20% av energiinntaket. Inntar du 2500 kcal (energiinntaket bør være  langt høyere ved intens styrke- og kondisjonstrening), bør da proteiner bidra med 250 - 500 kcal. Siden 1 gram protein gir  4 kcal (netto er det nok lavere) vil det bety at du må innta ca 62,5 til 125 gram protein daglig. Veier du litt under 80 kg vil det gi ca . 0,8 til 1,6 gram pr. kg kroppsvekt.

Behov for proteiner i kosten for reparasjon og gjenoppbygging av muskulatur etter aktivitet er selvsagt avhengig av treningsmengde og belastning. Kondisjonsidrett kan ved langvarig aktivitet føre til mye muskulatur brytes ned og proteintilførsel er tilrådelig under aktivitet.

Trening for å øke styrke og øke muskelvolum vil kreve ekstra  proteintilskudd for at kroppen skal komme i oppbyggende fase (anabol fase) etter trening både for reparere skadet muskulatur og bygge opp mer muskulatur

Proteininntak ganske raskt etter trening er det enighet om er viktig, innen 1/2 til 1 time for at kroppen raskt skal sette igang med syntetisere (lage) proteiner som skal reparere og styrke muskulaturen.

PROTEINBEHOVET i gram pr. kg. kroppsvekt pr. dag.

Proteinbehovet er for personer som er normalt aktiv på 0,80 - 1,0 gram pr. kg kroppsvekt pr.dag. For de som trener utholdenhetstrening av en viss mengde anbefales 1,2 - 1,6 gram pr. kg kroppsvekt pr. dag. Ved styrketrening vil det kunne være behov for 1,6 - 2,2 gram protein pr. kilo kroppsvekt pr. dag. Dette er generelle vurderinger som passer de fleste.

Det vil kunne være noe forskjeller i disse tallene litt avhengig av kilder, men det kan delvis bero på forskjeller i aktivitet. Det er imidlertid viktig at du kan nå en terskel for hvor mye protein (eller aminosyrer) kroppen har behov for.

Ensidig stort inntak av enkelte aminosyrer vil også nå en terskel for hva det er behov for, fordi det må være et balansert inntak av alle aminosyrer som dekkes ved et allsidig kosthold. Alle aminosyrer trengs for å bygge proteiner. De kan ikke erstatte hverandre.

Tar du inn for mye protein vil det bli omdannet til energi.

Det ser ut til at en del yngre personer på treningsstudio starter med stort inntak av proteiner i form av tilskudd, men etterhvert blir ikke treningsaktivitene som de egentlig tenkte. Likevel fortsetter bruken av proteintilskudd, som er helt unødvendig.

ELDRE og PROTEINBEHOV: Det er større behov for proteininntak hos eldre, og i enda større grad hvis de trener. Dette for å unngå såkalt sarkopeni, som betyr tap av muskulatur. Alderen som gjerne brukes som eldre er over 65 år. Det anbefales proteininntak på 1,2 - 1,6 gram/pr. kg kroppsvekt pr dag. (Forklaring se under; fysiologi).  Tap av muskelmasse (sarkopeni) skjer hovedsaklig etter 50 års alder med en hastighet på 1 - 2% pr. år. Muskelfiber antall avtar med hovedsaklig tap av type II (raske) muskelfibre og mindre grad type I (langsomme) muskelfibre. Dette forklarer hvorfor bevegelighet kan bli trengere og balansen dårligere og hvorfor det viktig å trene dette. Tverrsnitt/omfang av gjenværende muskelfibrer blir redusert. Fett, fettvev  og fibrøst vev vil akkumulere (samle seg opp) og infiltrere muskulaturen og redusere muskelkvalitet. Trening vil til en viss grad forebygge dette. Du blir aldri for gammel for å trene.

De andre hovednæringsstoffer, karbohydrater og fett (inkludert omega 3), er også viktig å innta. Bl. a vil karbohydrater (spesielt glukose = druesukker ) føre til økt isulin i sirkulasjonen og det stimulerer også til proteinsyntese (dannelse av proteiner). Samtidig skal også glykogen lagrene bygges opp. Det er spesielt viktig ved flere treningsøkter om dagen.

FYSIOLOGI - omsetning av aminosyrer til proteiner.

mTORC1 (target of rapamycin complex 1) er et komplekst kjemisk molekyl, og er en nødvendig regulator av celle vekst og omsetning ved å regulere protein- og fett-syntese (produksjon) og cellenedbryting (autofagi). Aktiviteten av mTORC1 blir regulert av mange faktorer bl.a aminosyrer, spesielt  leucin, insulin og vekstfaktorer og energitilgang. Tilførsel av karbohydrater (spesielt druesukker = glukose) vil øke insulinmengden i blodet (regulerer blodsukker) og vil samtidig kunne i en viss grad bidra til proteinsyntese (produksjon) settes igang. Glukose gir en raskere respons siden det er det som utgjør blodsukker og som stimulerer til insulinfrigjøring.

Trening forsterker den anabole (oppbygging)effekt av protein inntak, forhøyer både omfanget og varigheten av responsen. Etter en kort latens periode , vil en kraftig økning i muskelprotein syntese (produksjon) sees mellom 45 – 150 minutter etter aktivitet, og økningen opprettholdes for opptil 4 timer i en fastende tilstand.

Hvis ikke næringsinntak etter trening, vil det føre til en negative balanse med samtidig tap av proteinmasse. Tilførsel av essensielle aminosyrer vil raskt reversere denne prosessen slik at proteinbalansen blir positiv og den anabolske (oppbyggende) aktiviteten opprettholdes for lenger enn 24 timer.


Den essensielle aminosyren LEUCIN (en av BCAAene) antas å være spesielt viktig for regulering av muskelmasse. Leucin stimulerer muskel protein syntese (produksjon) oppstart, ikke den vedvarende syntesen. Det synes å være avhengig av tilstrekkelig inntak av andre essensielle aminosyrer, spesielt BCAAene (isoleucin og valin). Leucin kan defor sies å være en trigger (utløser) for anabolisme (oppbygging av kroppen)


Det snakkes om en "leucin terskel", dvs at en viss konsentrasjon av leucin i blodet må oppnås for å maksimalt utløse muskelprotein syntese (produksjon)

Forskning har antydet at 2 gram dose leucin hos ung, frisk person (kan variere noe avhengig av kroppsvekt). Det svarer til omtrent 20 gram komplette (høy kvalitet) protein som myse og egg  Når "leucin terskelen er nådd, vil du ikke oppnå mer proteinsyntese (produksjon) ved å tilføre mer leucin. Dette er viktig å være klar over. Det setter grensen for nytten av ekstra tilskudd av BCAA.


Dette har dannet grunnlaget for en mengde av produkter som inneholder disse Branced Chain Amino Acid (leucin, isoleucin og valin) og det loves svært gode resultater. Det anbefales gjerne å ta det før, under og etter trening. Problemet er at proteiner inneholder andre essensielle og ikke essensielle (aminosyrer som produsere i kroppen) som også må være tilstede om det skal bli noe resultat. Du bør altså innta fullverdig, komplette proteiner for å få det ønsket resultat, og i den næringen finnes også leucin og de øvrige BCAA

Det er ingen hensikt å stimulere eller trigge proteinsyntese for muskeloppbygging hvis ikke du har de videre byggesteiner (alle aminosyrene). Som nevnt når nivået av leucin som trigger proteinproduksjon er nådd, får du ikke noe tilleggseffekt av å tilføre mer. Det står selvsagt ikke på produktene med BCAA, de gir inntrykk av jo mer, jo bedre. Slik er det IKKE.


ELDRE, TRENING og PROTEIN

I vanlig veiledninger om protein inntak er det anbefalt større inntak av protein for personer over 65 år. (se anbefalinger over)  15 - 20% av totale energiinntak. Forklaringen på dette er kalles anabolsk (=oppbygging) resistens (=motstand), dvs en redusert evne hos eldre til å utnytte proteintilførsel i kosten til muskelprotein syntese (produksjon).

Årsaken er redusert aktivering av de komplekse proteinet mTORC1 som er viktig regulator for celle vekst og omsetning (metabolisme) i kroppen ved å regulere bl.a. protein- og fett-syntese (produksjon). Dårlig regulering av mTORC1 sees ved flere sykdommer knyttet til høyere alder, som diabetes og kreftsykdom. mTORC1 påvirkes dårligere av spesielt leucin og andre signalmolekyler for å signalesere start på proteinsyntese. I tillegg redusert gjennomblødning i vevet (tilførsel av næringsstoffer pga redusert nettverk av blodkar) og redusert aminosyre transport i cellene.

For å trigge proteinsyntese med leucin hos eldre er det behov for høyere dose (2 gram hos ungdom), sannsynligvis opp mot dobbelt av det yngre trenger, dvs 4 gram.

Dette gjør at det hos eldre er viktig med inntak av adekvat energimengde og økt inntak av høy-kvalitet protein-rik næring for å redusere anabolsk resistens. Dette bør sannsynlig fordeles jevnt på alle måltid med sikkert inntak av essensiele aminosyrer.MUSKELBYGGING - MUSKELHYPERTROFI


Proteinbehovet for de som trener for å oppnå stort muskelvolum og styrke er vesentlig større enn det som ellers anbefales av vanlig dagsbehov for protein. Optimale proteindose avhenger av energibalanse og kroppssammensetning med mengde kroppsfett i tillegg til muskelmasse. 

Jo mindre kroppsfett, desto mer muskelmasse utgjør kroppsvekt og større behov for protein for vedlikeholde muskelmasse og bygge opp muskulatur


DOSE-RESPONS forholdet  mellom protein inntak og maksimal proteinsyntese for hypertrofi av muskulatur når generelt øvre terskel ved ca 2,2 gram/kg/dag (se under aktuelle verdier). – større inntak av protein utover disse behov fører vanligvis ikke til videre økning i vevsmasse (større muskelproteinproduksjon). 

Der er også studier som tyder på at protein behov virkelig reduseres hos veltrente vektløftere og muskelbyggere.  Dette tyder på at styrketrening fører til at kroppen blir mer effektiv i å bruke tilgjengelig aminosyrer. Sannsynlig er dette relatert til treningsmengde over tid.


(Anbefalinger for protein inntak er basert på g/kg kroppsvekt. Det er gjort målinger på personer med ca 10 – 20% kroppsfett. Ved rent teoretisk å ekstrapolere (omregne) disse resultat for å anslå krav basert på fett-fri kroppsmasse får en verdier på 2,0 – 2,6 g/kg kroppsvekt/dag for menn og 1,8 -2,2 g/kroppsvekt/dag for kvinner. Dette er antakelser og det er ikke vitenskaplig bevist. Sannsynlig vil det gjelde for unntak.)


MÅLTIDER:


Raske vs seint absorberbar proteiner (eller rettere det er aminosyrene som absorberes)


Sannsynlig er det fordelaktig å ha en blanding av raskt og sent absorberbare proteiner sammenlignet med raskt virkende protein alene. Blanding av kasein (sein) og myse (rask) gir en senere men mer forlenget forhøyet nivå av aminosyre i blodet, som fører til en forlenget muskelprotein syntese respons.

KONKLUSJON: For å generalisere vil høy kvalitet raskt fordøyd proteiner sterkt stimulere muskel protein syntese (produksjon) under første 3 timer etter inntak, mens sent-fordøyelig proteiner utøver en mer vedvarende stimulerende effekt over 6 – 8 timer.


Vurdering som ligger til grunn for ca 20 gram protein (fullverdig/komplett protein) for yngre folk og oppmot 40 gram for eldre folk (> 65 år) for maksimal anabolsk trigging (oppbygging av kroppen) som generell anbefaling uten hensyn til vekt, er ikke utført på utøvere av styrketrening for muskelhypertrofi (muskelvekst). Hos de som trener for maksimal muskelhypetrofi må proteinmengde ligge på omtrent 1,6 - 2,2 g /kg kroppsvekt pr. dag for yngre personer.


Jeg kjenner ikke til å dette er vurdert for personer over 65 år som trener for maksimal muskelhypertrofi, sannsynlig for det ikke er noe stor gruppe. Men i tillegg må jo disse kompensere for dårligere opptak og utnyttelse av proteiner pga alderen.


MÅLTIDSFREKVENS og TIDSPUNKT


Timing av inntak av næring i forhold til trening, spesielt muskelbygging for å optimalisere tilpasning for kroppen er etter trenings/aktivitets-økt.

Tilførsel av ernæring innen ca 1 time etter avsluttet aktivitet forsterker den hypetrofiske (muskeloppbyggende) responsen til treningsøkten. Lengre utsettelse av inntak av næring vil kunne ha negativ virkning på muskel vekst.

Gitt den anabole (oppbyggende)effekt av proteinrikt måltid varer 5 til 6 timer, er det forsvarlig å si at folk som forsøker å maksimere hypertrofi bør sikte mot protein inntak på 0,4 – 0,55 g/kg kroppsvekt/pr. måltid  spredt på 4 måltid for å innta 1,6 – 2,2 g/kg/dag.

Flere måltider eller større spredning ser ikke ut til  å gi noe fordel spesielt når det gjelder trening for muskelhypertrofi.


KOMBINASJON MED ANNEN NÆRING


Protein:

De som ønsker å oppnå maksimal muskelhypertrofi (stor muskulatur) bør innta minst 1,6 til 2,2 g/kg kroppsvekt /dag. Proteinkvalitet er ikke noe problem for de som inntar animalsk føde (kjøtt, fisk og kylling)  Veganere må være bevisst på å variere proteinkilder over tid slik at de får tilstrekkelig kvantitet av protein med alle essensielle aminosyrer (se over). Brukes mye rent proteintilskudd som erstatning for vanlig proteinkilder bør en tenke på tilskudd av vitaminer og mineraler.


Karbohydrat:

Karbohydrater (spesielt lett fordøyelig druesukker) brukes ved trening for muskelhypertrofi for å insulinrespons som også kan stimulere til proteinproduksjon. Ved utholdenhetstrening vil behovet for karbohydrater være tilstede og alle tilfeller hvis trening ble utført med lite  næringsinntak før trening eller i faste. Det er også behov for karbohydrater under langvarig utholdenhetstrening.

Behovet for raskt å fylle opp glykogen (kroppslager av glukose) er bare relevant for de som utfører 2  oppdelte treningsøkter (dvs morgen og kveld)spesielt hvor de samme muskler blir trent i hver respektive økt.


Fett:

Fett må vurderes i forhold til behovet som er for protein og karbohydrater. Omega-3 fettsyrer er viktig uansett. Det er populært å "skape " en kropp som viser muskler, inkl. "six-pack". Dette kan en få til ved hard trening (styrketrening og utholdenhetstrening) og balansering av inntak av fett. Det er ikke tema for denne artikkelen. Blir fettinntaket for lavt i forhold til energibehhov, vil det gå utover proteinsyntesen (produksjon). Fett består også av viktige næringsstoff som kroppen trenger.


All kost er vanligvis en blanding av disse 3 makronæringsstoffene, men de kan inneholde mer eller mindre av de 3 næringsstoffene.


PROTEIN og AMINOSYRE

Sammen med karbohydrater (sukkerarter) og fett utgjør proteiner hovednæringsstoffene. Fett (9 kcal pr. gram) og karbohydrater (4 kcal pr. gram) er viktig som energikilder for kroppen, mens protein (4 kcal pr. gram) har en viktigere rolle bl.a. når det gjelder å bygge opp muskulaturen og for restitusjon etter trening.

Proteiner er nødvendig for muskelvekst og reparasjon av muskulatur brutt ned av trening (som er naturlig ved hard fysisk aktivitet). Proteiner er generelt nødvendig for oppbygging og vedlikehold av celler og vev og er nødvendig for produksjon av hormoner og enzymer (som ofte er proteiner nødvendig for at kjemiske reaksjoner skal skje)

AMINOSYRER er byggesteiner for PROTEINER. Et protein kan inneholde opptil flere hundre aminosyrer. Proteiner som du inntar som næring, må brytes ned til aminosyrer for å bli tatt opp i tarmen og bli overført til blodet. Aminosyrene blir tatt opp i cellene og i cellene vil arvemassen (genene) styre nydannelse av proteiner ved å sette sammen aminosyrene i lange kjeder som etterhvert blir til ulike proteiner.

Kollagen (collagen) er en gruppe av proteiner som danner nettverk av fibrer i vevet omkring celler og finnes spesielt i bindevev, i huden (lærhuden), sener, brusk (som finnes i ledd) og knokler. Kollagener utgjør minst 30 % av den totale masse av proteiner i kroppen. Så du kan si at du har rikelig med kollagen i kroppen. Som alle proteiner vil de brytes ned og må erstattes ved at spesielle celler i kroppen lager nye kollagener fra aminosyrer.

Proteiner består av  20 ulike aminosyrer. Mennesker og dyr kan ikke produsere alle aminosyrene. Planter klarer å produsere alle typene av aminosyrer, men all plantenæring vil ikke nødvendigvis inneholde alle aminosyrene. De aminosyrene vi må skaffe oss gjennom kosten (som vi ikke kan lage selv) kalles ESSENSIELLE AMINOSYRER.

De essensielle aminosyrer heter; fenylalanin, isoleucin, leucin, lysin, metionin, treonin, tryptofan og valin. (navnene er tatt med her fordi noen av disse er spesielt viktige mtp. proteinproduksjon i kroppen). Alle aminosyrene må være tilstede for at det skal bli normal proteinproduksjon i kroppen. 

BCAA (branched-chain amino acid) er noe du  kan se finnes i energidrikker og proteintilskudd. De inneholder bl.a. 3 essensielle aminosyrer; Leucin, isoleucin og valin. Senere kommer forklaring på hvorfor dette lanseres som et "nødvendig" tilskudd for å stimulere proteinproduksjon.

Det er klart at om du spiser kollagen, så brytes det ned til aminosyrer, men cellene i kroppen vil ikke nødvendigvis bygge det opp igjen som kollagen. Aminosyrene kan brukes til å lage et hvilke som helst av de mange forskjellige proteiner som finnes i kroppen. Dermed vil det ikke bli nødvendigvis kollagen som "gjøre leddene mer komfortable".
Kollagen (Collagen) markedsføres som viktig tilkskudd spesielt for eldre. Kollagen gir ikke alle aminosyrer som er viktig for kroppen. Ikke kommer det nødvendigvis leddene til gode heller. Collagenproduktene er ofte tilsatt andre bestanddeler som angivelig skal være gunstig for leddene, men det er heller ikke godt dokumentert, selv ikke for Boswellia Serrata.

Spis allsidig kost og du vil ikke trenge disse tilskuddene.

NÆRING og PROTEIN

Det er nødvendig med tilførsel av protein (de essensielle aminosyrene), da det ikke er noe lager av disse. Kroppen lager noe over halvparten av aminosyrene selv.  Ved faste kan kroppen til en viss grad nytte seg av aminosyrer fra proteiner som brytes ned, men i lengden vil det gå utover muskulaturen om ikke næring med proteiner tilføres.

Normalt bør 10 - 20% av daglige energiinntak være proteiner, men for personer over 65 år anbefales det at dette økes til 15 - 20%. Ved hard og regelmessig styrketrening for å bygge muskler bør du nok ligge opp mot 20%. Inntar du mer protein enn kroppen kan bruke til å bygge opp proteiner, omsettes overskuddet til sukker og fett.

Det kan bli komplisert for de fleste  som er aktive og trener om en skal drive å måle og veie mat hele tiden. Hvis du er påpasselig med å innta gode kilder til protein (mat med fullverdig/komplette proteiner) kan du regne med at du får i deg det du trenger.

PROTEINKVALITET:

Kvaliteten på proteiner avhenger av sammensetningen av aminosyrer og hvor stor grad de fordøyes (brytes ned til aminosyrer som tas opp i kroppen).

Det kan skilles mellom komplette og inkomplette proteiner avhengig av om de inneholder alle de aminosyrer kroppen ikke kan produsere (essensielle aminosyrer.) Komplette proteiner  inneholder alle de essensielle aminosyrer omtrent i den mengden som er nødvendig for mennesker.

Kilder til komplette proteiner er hovedsaklig animalsk næring (kjøtt, fisk og kylling) med unntak av  bl.a. kollagen og gelatin (som kan lages av kollagen). Kollagen har relativt lavt innhold av de essensielle aminosyrene tryptofan og de såkalte BCAA (leucin, isoleucin og valin).

Inkomplette proteiner finnes i plantenæring (vegetabilsk næring) som belgfrukter, linser, erter, nøtter, frø, grønnsaker og kornprodukter. Unntak her som inneholder komplette proteiner er soyaprotein og quinoa (frø fra denne planten er mye brukt i Sør-Amerika)

Aminosyrene som ble kalt essensielle blir som nevnt produsert av plantevekster, men ikke alle i samme vekst. Dyr spiser planter og får derfor i seg disse aminosyrene og dermed blir animalsk næring med komplette proteiner.

Er du veganer og du spiser mye belgfrukter, linser, erter og grønnsaker får du i deg lite av aminosyren metionin og bør innta også kornprodukter, nøtter og frø.  Nøtter og frø inneholder lite av aminosyren lysin og kornprodukter lite  lysin og treonin, og her må du da supplere kostholdet med linser for å få i deg alle aminosyrene i tilstrekkelig mengder.

FORDØYELSE av proteiner;

betyr noe for hvor godt proteinkilden utnyttes, dvs. hvor godt proteinene brytes ned til aminosyrer og blir tatt opp fra fordøyelseskanalen.

Animalsk proteiner fordøyes godt med ca 90 - 95% av det du inntar. For kjøtt og ost vil du ta opp ca . 95 %.

Til forskjell vil planteproteiner vanligvis tas opp i ca. 80 % av det du inntar, og i noen tilfeller bare 50% (et eksempel er proteiner i peanøttsmør, der vil du bare utnytte ca 50% prosent).

Forklaringen på denne lavere graden av fordøyelighet er at fiber i plantenæring  kan redusere tilgjengeligheten for proteinene. Fytinsyre finnes i plantenæring og dette binder bl.a. proteiner (og minraler) i uløslige  komplekser som gjør noen av proteinene utilgjengelig for nedbryting. Proteaser heter enzymer som bidrar til at proteiner brytes ned til aminosyrer som kan tas opp fra fordøyelseskanalen. Noe plantenæring kan innholde proteasehemmere slik at proteinene ikke brytes ned. Dette betyr ikke at du ikke skal spise plantenæring, men du må kanskje beregne litt større inntak.

INNHOLDSFORTEGNELSE har alle næringsmidler (mat og drikke). Regelen er at innholdet i 100 gram (eller 100 ml) av næringsmidlet oppgis uansett hva produktet veier. Ligger produktet i væske som normalt ikke skal inntas (f.eks lake) er det såkalt innhold i drenert matvare som brukes (altså etter væsken er fjernet). Umiddelbart ser dette greit ut og lett å forholde seg til. Problemet er at du får ikke vite hva du egentlig får ut av matvaren om ikke alt tas opp, noe som nevnt er aktuelt for plante (vegetabilske) proteiner spesielt

Det er ikke slik at kyllingfiletten eller biffen inneholder bare protein, kanskje kan det være opptil 25 - 30% protein og det er dette som absorberes i opptil 90 - 95 %

PROTEINTILSKUDD er svært populært. De innholder ofte  proteiner fra  melk, som myse (på engelsk whey) og kasein. Noen som har stort behov for proteiner kan ha behov for disse proteintilskuddene.  Flere treningsøkter om dagen eller lange økter for å bygge muskler.

Hvis du ikke rekker et måltid kan proteintilskudd være nyttig, men det bør ikke bli en regel.

Proteintilskudd kan være billigere når en boks på 3000 gram koster pr. idag 20.01.23  ca kr. 800.- Det tilsvarer protein fra ca 85 liter lettmelk (35 g protein/liter), og med en pris på ca kr. 20 pr.liter melk blir det kr. 1.700.-

Problemet med proteintilskudd hvis dette erstatter vanlig kostprotein er at du ikke får i deg de andre næringsstoffene og minraler/vitaminer som finnes i vanlig næring, og de er også viktig for kroppen. Slik at proteintilskudd kan ikke fullstendig erstatte protein fra kosten.

Raske proteiner mtp. opptak er noen opptatt av. Myse (whey) gir raskt aminosyrer som kan bidra til å stimulere produksjonen av protein i bl.a. muskelceller. Kasein gir noe seinere opptak. Med regelmessig proteintilførsel i måltider tilpasset treningen, vil dette ikke bety noe.
KOSTRÅD (generelle):

Det er viktig etter en treningsøkt å ta inn næring, både proteiner, karbohydrater og væske (drikke). Det fører til raskere restitusjon med raskere oppbygging av muskulatur igjen. Karbohydrater øker insulinfrigjøring til blodet og det bidrar til å stimulere proteinproduksjon.

I det hele tatt er det viktig med et jevnt måltider og inntak av proteiner gjennom hele dagen for å få best mulig muskeloppbygging.

Det er ikke behov for ekstra proteintilskudd utover et godt variert kosthold. Er det vanskelig å få til et vanlig måltid kan proteinbarer eller proteinshaker eventuelt proteintilskudd være et alternativ. Men dette bør ikke være en regel. Alternativ er skummet melk, sjokomelk, yoghurt, brødskive med kjøttpålegg. Proteinbehovet kan for de som driver mest intens styrketrening og trening for muskelhypertrofi (store muskler) være vanskelig med vanlig kosthold. Da kan proteintilskudd være nødvendig. 


PROTEININNHOLD i ulike næringsmidler;

Egg (55 gram) har 7 gram protein

Kyllingfilet (100 gram) har 20 gram protein

Kokt skinke (1 skive på ca 10 gram ) 2 gram protein

Grovbrød (1 skive ca 35 gram) 3 gram protein

Hvitost (1 skive på ca 10 gram) 2,5 gram protein

Havregryn (ca 100 gram) har ca 10 gram protein

Makrell i tomat liten boks ca 15 gram proteinKONKLUSJON:


Kortversjonen for proteintilskudd og trening kommer her. Ulike treningsformer (kondisjon og styrketrening/muskelbygging) kan ha ulike krav, men også treningsmengde betyr noe. Rådene her er dekkende for de fleste. Normalt aktiv på 0,80 - 1,0 gram pr. kg kroppsvekt pr.dag. For de som trener utholdenhetstrening av en viss mengde anbefales 1,2 - 1,6 gram pr. kg kroppsvekt pr. dag. Ved styrketrening/muskelbygging vil det kunne være behov for 1,6 - 2,2 gram protein pr. kg kroppsvekt pr. dag. Eldre (over 65 år) må ha ekstra proteintilførsel både som aktive og inaktive (se tekst).  Animalske (kjøtt, fisk og kylling) proteiner er som oftest fullverdige/komplette, dvs inneholder alle aminosyrer som er nødvendig for normal proteinsyntese (produksjon). Plante- eller vegetabilske produkter med unntak av soya og quinoa innholder ikke alle aminosyrer, slik at det kreves å kombinere ulike planteprodukter. Måltid med proteiner like etter trening er viktig. 

Alle mulig proteintilskudd er det for de fleste ikke behov for, og bør ikke erstatte normale måltid som gir mineraler og vitaminer. Kollagen (collagen) gjør ikke leddene mer komfortable og er ikke nødvendig som tilskudd.

Trening er viktig for alle og du får mer ut av det med et godt kosthold.
KILDER:

Basert på egen kunnskap og erfaring. Selv aktiv med styrketrening og kondisjonstrening.

Advanced Nutrition and Human Metabolism ; Sareen Gropper, Timothy Carr og Jack Smith.

Science and Developement of Muscle Hypertrophy; Brad Schoenfeld.

Store Norske Leksikon 

En rekke artikler om trening og næring (spesielt protein)Del denne siden