Wabi sabi handler om å oppdage skjønnheten og harmonien i det enkle og ufullkomne (opplevelser og gjenstander), lære å la ting fare (ikke henge seg opp i negative opplevelser) og føle glede og mening i hverdagen. Dette med å håndtere tanker som stadig forstyrrer her og nå eller legge dem til side (mindfulness).

Wabi sabi er et syn på verden, en tenkemåte eller en filosofi og ikke et sett av regler for hvordan du skal leve livet. Det er en filosofi som bygger på INGENTING varer EVIG, ingenting blir helt FERDIG og ingenting er PERFEKT.

Vi prøver å forstå verden vi lever i. Alle kreative uttrykk, kunst, arkitektur og opplevelser dannes i en prosess hvor en forsøker å forstå verdenen vi lever i.

Wabi sabi gir oss muligheten til å akseptere den disharmonien og uorden som er i alt du ser, hører, tenker, kjenner, tar på og sier. Wabi sabi er tiden som går, vissheten om og aksepteringen av at alt endres.

Her er nok mye historie i veggene. Det har skjønnhet dette også

Her er nok mye historie i veggene. Det har skjønnhet dette også

INTRODUKSJON;

Det gamle japanske filosofien eller livsanskuelsen wabi sabi skal gi grunnlag for et enklere og roligere liv. Den sier at du må erkjenne skjønnheten i det ufullstendige, det defekte, det uperfekte og at alt er i kontinuerlig endring. Opplevelser og objekter (gjenstander) behøver ikke være perfekte for å bli opplevd som vakre og meningsfulle.

Det vil kreve mye energi å prøve og skulle oppnå det perfekte, hvilke er umulig. Wabi sabi filosofien vil gjøre at du ikke bruker unødvendig energi på det du ikke vil kunne oppnå.

Ved å leve enkelt med mindre materielle ting å forholde deg til, vil du kunne klare å få et bedre fokus på som er omkring deg, kunne se det skjønnheten i de enkle ting og omgivelsene omkring deg. 

Naturen er vakker uansett vær

Naturen er vakker uansett vær

HISTORISK: 

Østlige tanker og ideer om hvordan livet skal leves har ofte interessert oss. Kanskje er det vanskelig å forstå en tankeverden som er annerledes fra det vi har lært når vi vokste opp. Det er et fokus på hvilke holdninger vi skal ha til alt rundt oss, naturen og menneskene omkring oss. Mennesket er ikke i sentrum, men del av en helhet. Tenkemåtene og livsstilendrigene de anbefaler har ofte en gunstig effekt på helsen. De gir klart en mer positiv holdning generelt. Det er stress-reduserende.

I muslimske og kristne kulturer synes kravet om å oppfylle de religiøse forpliktelser å være så store at det blir vanskelig å få plass til andre holdninger til omgivelsene. Det er en allmektig gud vi skal tjene, lyde og tilbe. 

Wabi sabi er en estetisk filosofi med røtter i kinesisk Zen buddhismen (tilbake til ca 900-tallet sannsynligvis)

I denne form for buddhisme er det viktig å oppnå (ved meditasjon) en umiddelbar opplevelse av tilværelsen sanne virkelighet (kontakt med og sansning av omgivelsene). Det mindre viktig å drive studier og tolkninger av skrifter og læresetninger. Det var et fokus på ydmykhet, den ubearbeidede virkelighet og livsstil. Den omfattet det ukontrollerbare ved naturen og menneskehetens relasjon og akseptering av naturen.

Disse prinsippene ved Zen-buddhismen nådde Japan. Det ga grunnlag for starten av wabi sabi.

Her ser du grønn te og den enkle koppen som teen skal drikkes fra. Bilde lånt fra Japanskte.no

Her ser du grønn te og den enkle koppen som teen skal drikkes fra. Bilde lånt fra Japanskte.no

Te-seremonien;

Wabi sabi filosofien ble integrert i all japansk kultur. Japanske overklasse opphøyet wabi sabi aktivitetene spesielt i de såkalte te-seremoniene. I te-seremonien ble også integrert med arkitektur, hageutforming, kunst og oppvisninger. Det var en seremoni med verdsettelse av øyeblikket og alt omkring en.

Wabi sabi som de indre elementer ved te-seremonien nådde sitt høydepunkt i det 16. århundre. Te-seremonien foregikk i en periode med omfattende eksperimentering og utvikling hvor en så på alle sider ved seremonien; aktiviteter, objekter og arkitektur. Seremonien ble etter hvert forenklet.

Te-seremonien skulle inneholde 4 elementer; Kin (seremoniell ærbødighet), Kei (respekt for teen i seg selv), Sei (renhet i både kropp og sjel) og Ji (frigjøring fra ønsker og grunnleggende impulser).

Te-seremonien var en gang i tiden en fundamental nødvendighet for å oppnå wabi-sabi,

De 2 ordene wabi sabi har ikke hatt samme opprinnelse og kunne bety forskjellige ting. Opprinnelig skal wabi beskrive ensomhet ved et liv i naturen, langt fra vanlige samfunn. Sabi betydde visnet, som en blomst som er avblomstret dvs. endringer som skjer med ting over tid.

Fra 1400-tallet fikk ordene etter hvert en mer positiv betydning. Wabi betegner de positive sider ved å være ute i naturen eller leve alene i naturen på en enkel og rolig måte. Ordet rustikk blir ofte brukt og det betyr landlig og enkelt.

Sabi viste til å finne skjønnheten eller det vakre ved ting som er utsatt for tidens tann. Betegner en sinnsro som kan komme med tiden, når slitasje, skade og patina blir tegn på erfaring.

Patina brukes om aldringstegn som oppstår på overflaten av kunstverk og gjenstander (irring, anløping og krakelering inkl. motthull som kommer over mange år).

 KINTSUKUROI («golden repair) er den japanske kunsten å reparere ødelagt keramikk (skåler, kopper) ved å smelte eller lime området med skade sammen med lim som inneholder gull, sølv eller platina. Som i wabi sabi filosofien, behandles skader og reparasjoner som en del av historien til objektet. Det gir objektet særpreg og det skal ikke skjules.

Hva en kan se naturen. Denne steinen viser flere lag med sedimenter

Hva en kan se naturen. Denne steinen viser flere lag med sedimenter

OPPLEVELSEN ved WABI SABI

Filosofien ved wabi sabi vil gi deg erkjennelsen at ingenting varer evig, ingenting er fullbyrdet og ingenting er perfekt.

Vær takknemlig for alt du allerede har, for da kan du roe deg ned og være mer til stede i øyeblikket her og nå.

Gi deg selv lov til å oppdage den grenseløse skjønnheten som skjuler seg i alt omkring deg.

Virkeligheten som vi oppfatter den er avhengig hva våre sanser fanger opp og hva oppmerksomheten er rettet mot. Er du avslappet klarer du å sanse mer av alt omkring deg. Se, høre, føle det som er omkring deg. Du kan også lukte og smake på ting du inntar. F. eks. vil du ikke nyte et måltid under tidspress. Du vil nesten ikke merke det du spiser. Hvis du haster av gårde for å nå toppen på fjellet, vil du gå glipp alt i naturen underveis.

Det er mye du kan få øye på når du tar deg tid til å se

Det er mye du kan få øye på når du tar deg tid til å se

Leonardo da Vinci f. 1452 og d. 1519 er kjent som et universalgeni. Han mente at det finnes 3 forskjellige typer mennesker; De 3 typer mennesker er; de som ser (virkeligheten omkring seg), de som ser når de blir vist (det av andre) og de som ikke ser (de som ikke vil se verden slik den er). Begrepet «se» er en metafor for å forstå virkeligheten og om å erkjenne hva som er i verden rundt deg. 

Leonardo da Vinci skal ha observert og uttalt at «gjennomsnittspersonen ser (looks på engelsk) uten å observere (seeing på engelsk), lytter uten å høre, berører uten følelse, spiser uten å smake, beveger seg uten fysisk bevissthet (oppmerksomhet), inhalerer uten å kjenne lukten, og snakker uten å tenke" 

Slik antyder Leonardo da Vinci det som fremkommer i wabi sabi filosofien. Vi må bruke alle sanser for merke det som er rundt oss. Være til stede her og nå. 

«Gå Glipp» heter en bok av den danske psykologen Brinkmann. Den handler om å slippe taket, om å begrense oss og klare å avstå fra å skulle være aktiv hele tiden. Vi kan ikke klare å henge med på alt mulig. Dette er viktig også ved wabi sabi. Å begrense oss på alle mulig måter er å vise omsorg for oss selv. 

Du må stille deg spørsmålet hva er det som er viktig for deg, hva er dine største ønsker og behov. Hva er dine verdier. Du må vite hva som motiverer deg sterkeste. Uten å vite det kommer du aldri til å forstå wabi sabi.

Det kan sies at vi lever i et eksistensielt tomrom, der vi gjør det andre gjør eller sier.

Vi styres av påvirkning fra reklame i alle mulige former. Det sendes ut informasjon hele tiden om hva du må gjøre eller kjøpe for at du skal ha et godt liv. Bilen som gjør deg lykkelig og miljøbevisst eller pillen som gir deg bedre helse. Det er vanskelig å stå imot når en kan nærmest kjøpe seg lykke og god helse.

Der blir ikke plass til det du selv ønsker å gjøre opp i all denne påvirkning.  Du må tenke igjennom hva som virkelig er viktig for deg og ikke hva som styres av andres ønsker og påvirkning. Skriv gjerne ned dine ønsker, slik at de står klart for deg når du presses fra alle kanter.

En kan si at virkeligheten er personlig. Du står fritt til å tro på det du ser, fordi du ser det du tror på. Søker du skjønnhet i omgivelsene vil du se dem. Vi kan velge om vi vil gjenoppdage alt som er omkring oss, se og erkjenne det på en ny måte, både gjenstander og personer mm.

Vakker høstnatur. Toppen heter Bukkedalstinden

Vakker høstnatur. Toppen heter Bukkedalstinden

Tid alene er ofte nødvendig. Ta en pause og trekke deg tilbake med jevne mellomrom. Vi trenger alle tid for avkobling og stillhet for holde oss motiverte og for å klare å være oss selv, være ekte.

Vi gjør klokt i å stanse opp og kjenne hvordan vi har det. Det vil vanligvis kreve at du er alene, får ro og ikke har andre omkring deg som krever din oppmerksomhet. Du kan oppnå dette ved å være ute i naturen og nyte den. Føle at du får ladet deg opp. Da kan du klare å oppnå dyp ro og oppleve som om tiden går sakte eller nærmest står stille.

Du kan styre tankene dine, «sinnsro» og fredfulle tanker er et valg. Indre ro hos deg gir klarhet, medfølelse og tålmodighet.

Tålmodighet og ro er viktig ved wabi sabi. 

Å gå i skogen skal være sunt, spesielt furuskog

Å gå i skogen skal være sunt, spesielt furuskog

Et annet relatert japansk fenomen er (men har ikke noe med wabi sabi å gjøre)

SKOGSBADING Shinrin-yoku er en form for behandling som bruker nærhet til skogen eller naturen. Kontakten og nærheten til naturen viser seg å ha god effekt på helsen generelt. Det blir i tillegg hevdet at noe av helseeffekten ved skogbading skyldes at trærne avgir stoffer som beskytter trærne mot sykdom som kalles fytonsider og disse stoffene kan virke gunstig også for mennesker. 

Meditasjon kan bidra til at du blir bevisst dine følelser og ønsker. Tanker og følelser observeres og en kan lære seg å mestre følelsene uten at du rives med av dem, selv om det er sinne, misunnelse eller bitterhet.

Mantra er satt sammen av man (å tenke) og tra (verktøy) og brukes ved meditasjon; Et mye brukt mantra har fokus på kontroll av negative følelser: «Om mani padme hum»;

hvor OM er storsinnethet som renser ut egoisme, MA er etikk som renser ut sjalusien, NI er tålmodighet som renser ut begjær og ønsker, PAD er trinnet som renser ut fordommer, ME er avkall som renser ut grådighet og HUM er visdom som renser ut hat.

Du kan ta nytte av wabi sabi filosofien uten å meditere.

PROBLEMLØSNING – forhold til problemer; 

Georg Bernhard Shaw; Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, vi blir gamle fordi vi slutter å leke. 

Leken er et verktøy for å kunne være til stede her og nå (i øyeblikket). I lek finner vi glede og vi får uttrykt oss selv. I leken er vi kreativ og det kan resultere i at vi oppdager noe nytt.

Klarer du å ha samme innstilling til arbeid som til lek (prøve å gjøre noe annerledes og oppdage bedre løsninger på oppgaver) vil livet bli bedre. Det vil gi deg en følelse av at du har frihet og du er med på å utvikle ditt liv.

Hvordan du forholder deg til en situasjon er avhengig av kunnskap og erfaring samt de detaljer du kan sanse.

Wabi sabi filosofien er å være nøyaktig i alt du gjør. Selv de mest rutinemessige oppgaver kan du se positivt på. Om du gjør en oppgave for noen og du gjør den nøye, vil du glede andre. Det gir mening til livet

Dette er noe som kommer frem også i den japanske livsanskuelsen ikigai.

En kreativ barnetegning av insekter

En kreativ barnetegning av insekter

Når du skal løse et problem, prøv å unngå å handle impulsivt og velge uten å tenke. Prøv å se saken fra ulike sider eller vinkler. Se om der kan være andre og bedre løsninger.

Vi kan bli rådløse når problemstillingen er kaotisk. Det kan være vanskelig å akseptere en løsning eller løsning føles umulig. For å finne den beste løsning, må du ofte søke andre steder du ikke har sett før. Du kan kjøre deg fast i at andre ønsker en bestemt løsning, men bruker du anledningen til å se bak det antatte ønsket, kan der være en akseptabel løsning for begge parter. Dvs. vis åpenhet for alternative løsninger.

Når du er i tvil når du skal ta beslutninger, kan det være vanskelig for de argumentene for og imot ikke er til stede i bevisstheten samtidig (spesielt hvis tilværelsen gir tankekaos)

Uten håp eller tro på at vi skal mestre en oppgave, vil vi ikke kunne klare det. Vi må våge å se på hindringene vi møter. Det vil innebære nye muligheter.

Fra Wabi Sabi av Oliver L. Delorie;«Neste gang du står ansikt  til ansikt overfor et problem eller en hindring: Prøv å finne sprekkene i veggene der lyset slipper inn».

Kreative blir vi når vi utforsker alternativer og eksperimenterer. Originale og kunstneriske gjennombrudd vil endre hvordan vi ser på verden.

Alle mennesker kan velge eller våge å være fantasifulle og prøve ut grenseløst med muligheter. Det vil gi deg et annet forhold til livet. (barnebilde

Her ser du en stein med såkalt skurelinjer, som er dannet under istiden når steinen har forflyttet  og skurt mot annet hardt underlag

Her ser du en stein med såkalt skurelinjer, som er dannet under istiden når steinen har forflyttet og skurt mot annet hardt underlag

Mange legger ut på lange reiser (pilgrimsferd) for å søke åndelig og moralsk mening i livet. Ikke alle oppnår det resultat de hadde ønsket. Har du det travelt vil du ikke oppleve kvalitet av reisen. Sluttdestinasjonen kan være målet ditt, og reisen er bare middelet for å komme dit. Hvis du betrakter reisen som målet, vil du sannsynlig oppleve hele reisen som en vakker opplevelse. Hvis målet bare er å nå en fjelltopp, vil du gå glipp av mye ved å ikke nyte naturen på vei til og ned fra toppen. Ura du sliter deg gjennom er ikke bare grå-stein. Der er vekster mellom steinene og steinene kan vise interessante og vakre geologiske fenomen. Dette er viktig ved wabi sabi.

Japansk ordtak sier «når du går sakte, kommer du langt».

Dette bildet er hentet fra nettet. det ble stor oppstandelse tegn på endring i kroppen med tiden, som magen viste så tydelig. Vakkert synes nok de fleste bildet er

Dette bildet er hentet fra nettet. det ble stor oppstandelse tegn på endring i kroppen med tiden, som magen viste så tydelig. Vakkert synes nok de fleste bildet er

SELVERKJENNELSE 

Vi vil alltid komme i situasjoner hvor vi føler oss usikre og sårbare. Men å unngå det som gir oss følelse av usikkerhet, vil hindre oss i å komme oss videre. Ut i fra wabi sabi filosofien er vi som en porselenskopp, vi er vakre og verdifulle, men over tid utsettes vi for slitasje, uhell eller skade. Vi får sprekker og skår. En hel og vakker fasade kan ikke opprettholdes over tid. Verden vi lever i er ikke «perfekt» og vi som mennesker vil ikke være «perfekte». Endringer oppstår og vi må kunne se det som skjer som naturlig. Vi har likevel fortsatt en like stor mulighet for selvrealisering og vekst.

Viktig å akseptere deg selv. Når noe ikke går som du ønsker, må du ikke henge deg opp i en vedvarende selvkritikk. Alle gjør feil og det må godtas. Du kan ikke gå tilbake i tid og endre på det du har gjort. Ta lærdom av hva du har gjort og så gå videre i livet.

Det hjelper også svært lite å legge ansvar for det som gikk galt på andre. Da kommer du aldri videre. Slutt å vise til andre som årsaken til dine problemer, se heller ditt eget ansvar ellers vil du aldri komme videre.

Shakespear sitat;  Love me or Hate me, both are in my favour… If you Love me, I’ll always be in your Heart… If you Hate me, I’ll always be in your Mind…

Du må kunne legge bak deg det som er vondt og ubehagelig, men ikke ved å late som det ikke er der eller å la være å ta et oppgjør med det. Du må finne løsninger på det slik at det ikke virker vondt lenger.

Søk etter selvbevissthet og forståelse er innadrettet og reflektert tankevirksomhet og handling. I det daglige skal vi prøve å komme overens med andre, bli mer vennlige og kjærlighetsfulle. Men bruk ikke tid og krefter på de som ikke ønsker deg vel.

Det krever mot å være seg selv. Vi liker ikke å bli oppfattet som annerledes, vil gjerne være som andre, men da lever du ikke ditt liv.

Vi må tørre å si nei. Sier vi ja til noe, må vi ofte si nei til noe annet fordi tiden er ofte det som begrenser hva vi rekker over. Du må være bevisst på hva du prioriterer. Det er ikke egoisme, men din måte å ta vare på deg selv. Har du tenkt igjennom hva du vil prioritere er det lettere å ikke bli overrumplet og ende opp med å si ja. Du har klart for deg hvorfor du må si nei. Det har kommet en del litteratur om dette siste årene med tydelig tekst; «Drit i det» av Sarah Knight og The Subtle Art of not Giving a F**k. Approach to Living a Good Life av Mark Manson

Lidelse og fortvilelse kan vi lære av. Vil vi oppdage at vi ikke er alene med slike følelser. Det vil gi oss innsikt i hva som er viktig.

Minner hoper seg opp, og ofte ikke de beste minner. De ligger der i hjernen og kan bli hentet frem gjentatte ganger. Det er viktig å slippe taket i skyld og anger. Bli ferdig med det. Fortiden er historie. Du skal lære av historien, men så gå videre.

Vanligvis varer ikke noe evig, alt er under forandring over tid. Selv negative hendelser vil gå over. Vi må nok ta et valg og ikke la det negative få styre oss videre i livet.

Sitat Nelson Mandela: « I never lose. I either win or learn».

Vær forsiktig med å dømme.  Når du skal vurdere en person eller hendelse, prøv å unngå den umiddelbare impulsen som er at du skal like eller ikke like. Vent før du vurderer og heller prøv å akseptere personen eller hendelsen slik som den er. Har du følelse av fred og ro hos deg selv, vil det vanligvis bringe med seg positive tanke 

Du må slutte å beklage deg over fortiden og det er ikke grunn for å frykte fremtiden. Det er i nuet du skal leve og du skal gjøre de positive opplevelser som er verdt å huske. De små positive tingene

Det er viktig å tillate seg å glede seg over de små ting, nyte noe (et glass vin, en samtale eller bare det å bruke litt tid for seg selv). Du kan bestemme deg for å gjøre mer av det som gjør deg glad. Ikke gjøre det hele tiden, men ha slike små gleder å se frem til.

Vi vil alle møte MOTGANG, sorg og vanskelige situasjoner. Hvordan vi takler slike situasjoner på kan virke avgjørende på livskvaliteten vår. Det er grunnleggende at vi trener psyken, kroppen og vår emosjonelle motstandskraft for å kunne takle vanskelighetene i livet. Det vil være viktig å ha lært seg å holde fokus på det som virkelig betyr noe her i livet, slik at de negative følelser ikke tar kontroll over oss. 

Vi kan ikke leve uten gode og nære relasjoner til noen, vi må ha fysisk og følelsesmessig kontakt med andre mennesker. Lev i forholdet til noen. Fortell og lytt. Be om råd og hør hva de ønsker. Ikke vær redd for å dele drømmer og fantasier 

Se deg selv som perfekt slik du er, det vil øke produktivitet og kreativitet.

Du trenger faktisk ingen andre menneskers tillatelse for å følge ditt hjerte.

Denne stygg og vakker på samme tid. Fisken er laget av drivved og brukte spiker. Gjenbruk kan gi vakre ting

Denne stygg og vakker på samme tid. Fisken er laget av drivved og brukte spiker. Gjenbruk kan gi vakre ting

FORHOLD TIL TING; 

Rustikk estetikk kalles gjenstander som er slitt, med sprekker eller er fillete. Alle ting forandrer seg med tiden.

I følge wabi sabi filosofien bør du bare ha et begrenset antall eiendeler av god kvalitet. Du skal være glad i det du har. Aksepter at ingen ting varer evig, og se det vakre i at ting viser tegn til å være brukt.  Tidligere ble ting laget for å vare, men nå er mange ting laget for at de skal kunne skiftes ut. De har svært begrenset holdbarhet. Vi må erstatte dem raskt. I vår kultur er det motesvingninger som også bidrar til ny ting må kjøpes til tross for at de tingene du har, kunne holde lenger. Vi fyller livene våre og hjemmene med mye som ikke blir brukt. Se deg rundt etter de tingene som kan vare og følge deg i ditt liv

Å ha for mye virker distraherende. Ofte kan det se ut som tingene eier deg. Det er mye som er «kjekt å ha» og derfor tar du vare på dem. Tingene fyller opp ditt liv. Bruker du mye tid, penger og energi på å ta vare på for mye, tar det vekk oppmerksomheten og evnen til å se skjønnheten i de tingene du virkelig har behov for.

Vil du finne ro og orden i ditt liv må du kvitte deg med det du ikke trenger, innred ditt bosted enkelt og lev enkelt.

Før du kvitter deg med ting du har hatt noe tid og som du har et forhold til. Prøv å se om det kan anvendes fortsatt og tilføre glede i livet. Kan det rengjøres, males mm. eller kan du finne et annet bruksområde? Tingen hadde en gang en funksjon – kan du finne glede i den på nytt? 

Bli kvitt det som holder deg nede. Det kan være både personer eller vaner som gjør oss sårbare og påfører oss tap.

Det er NÅ du er til stede;

Ichi-go ichi-e er et japansk begrep som kan oversettes med; « dette øyeblikket eksisterer bare nå og kommer ikke til å gjenta seg». Dette anvendes om samvær med andre mennesker (venner, familie mm.) og det skal minne oss på at et hvert møte er unikt og kan aldri gjentas på samme måte. Vi skal nyte dette unike øyeblikket uten å tenke på eller ha bekymringer for fremtiden eller fortiden

HELBREDELSE – HELSEEFFEKT;

Der er ingen negative bivirkninger ved å ta til seg eller leve etter wabi sabi filosofien

Den er styrkende og helsefremmende fordi det gir deg en indre ro og mening med de problemer og utfordringer du møter. Å finne mening i det du gjør virker gunstig inn på helsen.

KONKLUSJON;

Wabi sabi er å erkjenne at vi kan leve et enkelt liv, med en innstilling om vi skal ha gode relasjoner både til naturen, andre mennesker og de tingene vi har. Leve i nuet og ha fokus på de tingene og personer som virkelig betyr noe for deg.

Den gode mentale innstillingen og en enklere å mer oversiktlig tilværelse vil bidra til god helse.

Del denne siden