MAGNET-TERAPI

Diverse produkter fra Kina som skal brukes for behandling av en rekke tilstander

Diverse produkter fra Kina som skal brukes for behandling av en rekke tilstander

INTRODUKSJON;

Det antas at det omsettes for 30 - 40 milliarder kroner i verden på “terapeutiske magneter”

Det som brukes er magnetiske armbånd, andre magnetiske smykker (øredobber og halsbånd), magneter innfelt i madrasser, sokker eller såler og til og med i truser (mot impotens).

Får du ikke hjelp i helsevesenet og/eller har en kronisk plage, kan magnet-terapi sannsynlig friste. Det loves resultater på de fleste symptomer og sykdommer, inkludert stress.

Effekt vil alltid kunne oppstå i form av placeboeffekt (troen på at det hjelper). Det er også er slik at mange tilstander går over seg selv eller bli mindre plagsom med tiden. Om magnet-terapi har noen egen medisinsk effekt er det sparsomt  med dokumentasjon på. De studier som er utført, som har vist effekt (på sirkulasjon), er med langt sterkere magneter enn det som selges på nett. Det er ikke dokumentert effekt på en hel del tilstander som gjerne listes opp mtp magnet-terapi, selv ved utført behandling av “magnet-terapeuter” (ikke noe beskyttet yrkestittel). Det er mye tro og håp og ikke fakta.

Det er ofte at angivelig behandlingsresultater hos terapeuter blir brukt som en dokumentasjon på effekt, men det er vel slik at de som mener de har fått en effekt (placebo-effekt og vanlig tilheling over tid) gjerne fortsetter behandling, mens de som ikke opplever effekt avslutter og snakker ikke mer om det. Noen få kan bli verre fordi sykdomsforløpet er slik.

MAGNETISME:

MAGNETISME: (Wickipedia); Magnetisme er en kraft som virker på avstand og skyldes ladninger i bevegelser (elektromagnetiske bølger). Dette gir magnetiske felt. Jordkloden er er en magnet som omgir seg med et svakt magnetisk felt

Tesla (SI enhet) er mål for såkalt magnetisk flukstetthet, dvs styrken av et magnetfelt. Symbolet er en T (oppkalt etter fysikeren Nicola Tesla).

Gauss (etter tysk fysiker) brukes også om magnetisk flukstetthet; 1 Gauss = 100 milliTesla eller 0,0001 Tesla, dvs 1 tesla = 10,000 gauss.

MAGNETISME i OMGIVELSENE;

Elektriske apparater og ledninger har magnetfelter. Styrken på magnetfeltet reduseres raskt ved avstand fra apparater og ledninger. Ved rimelig avstand ligger magnetfeltet på under 1,0 milliTesla (1 tusendels T). Mikrobølgeovn kan ha opptil 3-4 milliTesla.

Kjøleskapsmagnet kan ha omtrent en styrke på 5 - 10 milliTesla.

Det er usikkert hva som er grenseverdi for en eventuelt helseskade av magnetfelt, nettopp pga effekten av et magnetfelt avtar med avstanden og det er vanskelig å måle.

MR (magnet resonans) bilder tas med MR maskin  som har en magnet (på ca 3 Tesla) som er 600 ganger sterkere enn en vanlig magnet som settes på kjøleskap som pynt. Kroppen består av 70% vann og vannmolekyler lar seg orientere av magneten i MR maskin. Pga ulikt innhold av vann i ulike organer og f. eks i en kreftsvulst vil en kunne få et bilde av kroppen når vannet orienteres med magneten i MR maskinen.. 

INDUKSJONSOVN er elektrisk ovn som overfører varme vha. magnetisme. Det dannes såkalte elektromagnestisk felt som setter igang en strøm i det som skal varmes opp. Magnetismen her er også mye sterkere enn vanlig små pyntemagneter.

Det er ikke grenser for hva en liten magnetring kan forårsake. Hvor lenge den må brukes står det ikke noe om.

Det er ikke grenser for hva en liten magnetring kan forårsake. Hvor lenge den må brukes står det ikke noe om.

MAGNET TERAPI:

MAGNET TERAPI (Wickipedia) er pseudovitenskaplig (pseudo = falsk, uekte) alternativ medisinsk praksis som omfatter et svakt statisk magnetfelt utløst av en permanent magnet. Det hevdes at ved å utsette visse deler av kroppen  for et svakt elektrisk eller magnetisk felt vil det oppstå en helsemessig gunstig effekt.. Det finnes ingen dokumentasjon på denne fysiske eller biologiske effekten…... Magnetene brukt i magnet-terapi er for svake til å ha noe effekt på blodsirkulasjonen.

HISTORIEN om MAGNET TERAPI 

Magnet terapi har eksistert i flere 1000 år (kanskje mer enn 4000 år) i spesielt kinesisk medisin. Det at behandlingen har overlevd i så mange år tar noen til inntekt at dette må være en virksom behandlingsform.

I Vesten skal Paracelsus (f 1493 - 1541) ha introdusert bruk av magneter til behandling av sykdommer.

Mesmer (f 1734 - 1815) har blitt kalt hypnosens far. Han er imidlertid kjent for begrepet “animalsk magnetisme” som ble navnet han brukte på “behandlingsmetoden” han utviklet . Han mente det fantes et usynlig “fludium” (væske) i og mellom alle kropper som magnetisk energi kunne virke igjennom. Han drev stort med sin behandlingsform spesielt på psykiske lidelser. Han brukte jernstenger og store kar med vann som skulle lede magnetisme, men etterhvert bare hendene sine.  På et tidspunkt da behandlingen hadde fått meget stort omfang ble det nedsatt en komite som studerte behandlingen med kontrollgruppe. Disse fant ingen effekt av “animalsk magnetisme”.

Magnetøredobber

Det står den er gunstig for helsen, men neste bilde viser hvilke effekt den kan gi

Magnetøredobber

Det synes ikke være mye som skal til for å få kraftig effekt

Magnetøredobber

Her tilbys 2 par med fine farger

Her er sokker som skal ha innlagt magneter i sålen, men de synes å være svært svake. Det var svært mange lidelser de virket mot.

Her er sokker som skal ha innlagt magneter i sålen, men de synes å være svært svake. Det var svært mange lidelser de virket mot.

ANTAKELSER OMKRING MAGNET-TERAPI (IKKE DOKUMENTERT)

De “medisinske” magneter skal kunne øke opptaket av surstoff (O2), øke blodgjennomstrømning og bedre kroppens egen tilhelingsprosess ved skader. 

I det daglige skal magneter gi mer energi, balanse (følelsesmessig sannsynlig) og redusere stress. Bare det at stress eller heller symptomene på stress reduseres er jo for godt til å være sant. Og som en god venn av meg sier ; “da er det ofte ikke sant”

Her er en liste over hva magnet-terapi angivelig skal hjelpe mot i tillegg til ovenfornevnte problemer; hentet fra internettsiden; Behandler.no. Helhetlig helse.

Det er anført at magnet-terapi bare brukes ved følgende tilstander (sannsynlig for å unngå brudd på helselovgivning hvis det kalles behandling):

Revmatiske sykdommer, karpaltunnelsyndrom, benbrudd, nakkestivhet, muskelstivhet, hoftesmerter,  brystsmerter, Parkinsons sykdom, schizofreni, tvangslidelser (OCD), posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), epilepsi, inkontinens, kreft, hudallergi, brannsår,  allmenn utmattelse, betennelser, forstyrrelse i blodsirkulasjonen, lavt/høyt blodtrykk, overgangsforstyrrelser, menstruasjonsplager, bensår og fantomsmerter, angst, migrene, søvnløshet, hodepine, svimmelhet, smerter og stress, forstoppelse, kramper, impotens.

En skikkelige smørbrødliste hvor symptomer og diagnoser blandes om hverandre.

Det skal finnes studier og forskning som viser at magnetterapi har helseeffekt opplyses det på helsesider som fremmer magnetbehandling.

Antatt virkning; Kroppen består av elektrisk ladede partikler (molekyler og atomer) som reagerer på magnetisk felt. Dette skal styre hvordan alle celler , og impulser går i kroppen som hjerterytme, nerveimpulser og hjernebølgene våre. Det skal forklare hvorfor magneter påvirker kroppen vår. 

Hvis du synes dette virker litt uforståelig, så er du ikke alene om det. Denne forklaring er et rot med begreper sannsynlig skrevet av noen med sparsom kunnskap i fysiologi eller fysikk.(min anmerkning) 

Hvordan forsvares effekten; PÅ nettsiden BEHANDLER.NO (Helhetlig helse) som er en reklame- og kontakt side for “alternative” behandlingsformer;

“FORSKNING:”Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

Resultater av studier har vist mulig effekt ved smerter ved slitasje og leddgikt. I følge utøvere (behandlere) påvirker behandlingen med magnetfelt levende celler og styrker det elektriske potensialet over cellemembranen. Det pekes på at forskning har vist at blodårene utvides og gir økt opptak av oksygen og mer effektiv utskillelse av avfallsstoffer, noe som bl.a. fører til redusert avleiringer av kolesterol og kalk i blodkarene (dette er en antakelse uten dokumentasjon; min anmerkning). Det hevdes  (men hvem hevder dette?) at ved behandling stabiliseres enzymaktivitet og hormonproduksjon og syre-/basebalansen i kroppen bedres.”

Her sier en først at det ikke er bevist en virkning og etterpå kommer en hel del antakelser og forsøk på forklaringer som utøverne av magnetfelt behandling har. Av en studie som skal ha vist at blodårene utvider seg, gjøres det er rekke slutninger som bare hevdes uten dokumentasjon. 

Magnet i trusa.

Mot impotens

Magnet i trusa

Denne skal virkelig gjøre susen

Smertebehandling med magnet

Her ser en armbånd som beskrevet. Det er magnet i det,men fargeperlene er nok plast

Her ser en armbånd som beskrevet. Det er magnet i det,men fargeperlene er nok plast

MAGNETARMBÅND Informasjon;

Magnetarmbånd skal fremme og styrke kroppens helingsprosesser og virke smertestillende, ved at det øker sirkulasjonen i vevet. Det skal også hjelpe på kroppens immunforsvar. 

Det sies at det ikke er magnetene i seg selv som virker helende, men det er de forutsetningene som magnetfeltene skaper (????- helt uforståelig; min anmerkning).

Magnetarmbåndene kan noen ganger angivelig ha 4 forskjellige egenskaper som;

Magnet (metallisk farge):det forbedrer sirkulasjonen i og flyten av blodet. Skal være rundt styrke på 2000 Gauss (0,2 T) opplyses det. Det er jo en svært kraftig magnet og ikke det jeg har sett i det som er tilgjengelig på nettet.

Rød farge; Infrarød farge i armbåndet som er med på å fremme vekst og helse av levende celler

Hvit (melkeaktig farge) er negative ioner. Angivelig skal det være mangel på disse negative ioner og smykket kan produsere 800 - 1000 ioner som hjelper kroppen å fungere.

Svart farge (germanium mineral styrke) som skal stimulere immunforsvaret

Svart farge (hermatite) som virker som magnetisk felt på standard 600 - 800 Gauss (0,06 - 0,08 T)

Min konklusjon er at dette er bare rot med begreper som ikke gir noe som helst mening fysiologisk. Fine ord og begrep som de fleste ikke vil forstå (ikke jeg heller) og gjerne tror dette er riktig så vitenskaplig. Det er ikke noe mening i dette - enkelt og greit tull

STUDIER SOM HAR VIST EFFEKT:

Forskere ved University of Virginia, USA utførte studie med magnetisme for å se hvordan det kunne virke på sirkulasjonen. Publisert i American Journal of Physiology i 2007;

Studien var på rotter med statisk magnetfelt med styrke 70 milliTesla (det er 10 ganger sterkere enn vanlig pyntemagnet og sterkere enn det som finnes av en del “terapeutiske magneter” kjøpt på nettet.

Det ble vist at det i noen tilfeller forekom en liten utvidelse av sammenfalte blodkar og dermed en liten økning blodgjennomstrømning.

Magnetene synes også å bidra til at allerede utvidede blodkar trakk seg noe sammen.

Det ble gjort videre studier hvor rottene ble skadet i beina , slik at de fikk en betennelsesreaksjon (betennelse oppstår alltid ved vevsskade). Ved slike betennelser utvider blodkarene seg og det samler seg opp væske i skadeområdet. Så ble rottene utsatt for magnetisme og det ble registrert at blodårene trakk seg sammen i betent område og hevelsen gikk ned.

Det ble konkludert med at hvis en klarer å unngå hevelse rett etter en skade, vil skaden kunne tilheles raskere  og pasienten vil eventuelt få mindre smerter og bedre bevegelighet. Magnetisk terapi kan altså mulig være nyttig førstehjelp ved idrettsskader. Det må brukes magnetiske bandasjer eller omslag på skader. 

Finner ikke direkte praktiske studier på mennesker.

Effekt av magnetfelt på sårtilheling; Eksperimentelt studie og litteratur oversikt ; Steven L. Henry mm. University of Missouri Hospital & Clinics publisert i 2008

Studie for å evaluere effekten av statisk magnetisk felt på hudsår tilheling hos dyr (rotter). Sår ble påført ryggen på rottene. 3 grupper med 1. gruppe rotter som fikk magnetbehandling (23 Gauss magnet =2300 milliTesla), 2. gruppe (falsk magnet) og 3. gruppe (kontrollgruppe, ingen behandling). Det var raskere tilheling i gruppe 1 (magnetbehandling) på gj.sn 15,3 dager, mens i gruppe 2 var det 20,9 dager og gruppe 3 var det 20,3 dager. 

KONKLUSJONEN var at et ytre , lav styrke , statisk magnet felt kan øker hastigheten på sårtilheling. Litteratur studie avslører uenighet omkring bruk av magnetfelt som hjelp til tilheling av bein, sener og hud. Forskerne konkluderer med at det må videre undersøkelser til. 

Hadde det bare vært slik.

Hadde det bare vært slik.

KONKLUSJON:

Magnet-terapi og diverse produkter som skal påføre kroppen magnetisme har sannsynlig svært liten terapeutisk effekt. Det finnes studier som kan tyde på at magnetisme påvirker sirkulasjon (reduserer hevelse ved betennelse/skade) og bidrar til sårtilheling. Men styrken på magnetfeltet er sannsynlig langt høyere enn det som brukes i den tradisjonelle magnet -terapi 

Det er få og små studier som mulig kan dokumentere noe effekt (dyrestudier) og mer bør gjøres før sikker virkning kan dokumenteres.

Hvis økt sirkulasjon er effekten, vil en lett oppnå det samme med fysisk aktivitet, hvis ikke skade skulle hindre aktivitet. 

Konklusjonen; placebo effekt (troen på at det hjelper) og at med tiden vil mange tilstander bedre seg av seg selv. Altså er behandlingen bortkastet tid og penger

KILDER; Fremgår av teksten 

Del denne siden